mapa witryny   


Technikum
technik logistyk - charakterystyka

Jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np. oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.
Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.
Cykl kształcenia w zawodzie technik logistyk obejmuje 5 lat.


Program nauczania obok przedmiotów ogólnokształcących obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

   podstawy logistyki,
   gospodarka zapasami i magazynem,
   ekonomika logistyki,
   transport i spedycja,
   planowanie logistyczne,
   systemy logistyczne,
   gospodarka elektroniczna,
   laboratorium logistyczno - spedycyjne,
   laboratorium magazynowe,
   język angielski dla logistyków,
   język obcy dla logistyków,
   praktyka zawodowa.

Po ukończeniu nauki absolwent będzie mógł:
   posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
   planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego;
   posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt;
   planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów;
   korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
   profesjonalnie przygotować niezbędną dokumentację.

Typowe miejsca pracy dla technika logistyka:
   centra spedycyjne i logistyczne;
   działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych;dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych;
   jednostki samorządu terytorialnego na stanowiskach specjalisty m.in. ds. planowania zakupów, planowania produkcji i zapasów, transportu wewnętrznego, logistyki miejskich;
   usługi infrastrukturalne.

Oddział technikum logistycznego - to kierunek dla osób kreatywnych, twórczych, wychodzących naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej, posiadających znajomość logistyki, czyli umiejętność podnoszenia konkurencyjności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, potrafiących zarządzać informacją i analizować procesy logistyczne.
Mosina

Partnerzy
logistyków
Technikum
Zespołu Szkół
im. Adama Wodziczki
w Mosinie31 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Politechnika Poznańska

31 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja