mapa witryny   SERWIS RODZICA

Rok szkolny 2023/2024Wywiadówka
czwartek, 16 maja br.
o godz. 17.00 i 17.45.
>>>  Harmonogram - tutaj  <<<Ubezpieczenie w PZU 2023/2024

Szanowni Rodzice,
w tym roku PZU przygotowało nową, ulepszoną ofertę, chroniącą życie i zdrowie Państwa dzieci i młodzieży.
To aż 9 propozycji, które różnią się sumą ubezpieczenia, wysokością wypłacanych świadczeń i składką (tabela z porównaniem znajduje się w załączniku INFORMACJA DLA RODZICÓW.)

Zgłoszenie do ubezpieczenia odbywa się poprzez linki:

● Propozycja 1 – suma ubezpieczenia 12 000 zł, składka roczna 30 zł
● Propozycja 2 – suma ubezpieczenia 15 000 zł, składka roczna 37 zł
● Propozycja 3 – suma ubezpieczenia 20 000 zł, składka roczna 48 zł
Link do propozycji 1,2,3. - tutaj

● Propozycja 4 – suma ubezpieczenia 30 000 zł, składka roczna 55 zł
● Propozycja 5 – suma ubezpieczenia 50 000 zł, składka roczna 91 zł
● Propozycja 6 – suma ubezpieczenia 70 000 zł, składka roczna 121 zł
Link do propozycji 4,5,6. - tutaj

● Propozycja 7 – suma ubezpieczenia 100 000 zł, składka roczna 161 zł
● Propozycja 8 – suma ubezpieczenia 150 000 zł, składka roczna 237 zł
● Propozycja 9 – suma ubezpieczenia 200 000 zł, składka roczna 349 zł
Link do propozycji 7,8,9. - tutaj

Zapraszam do skorzystania z oferty. W przypadku pytań lub wątpliwości jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Agata Marciniak
692 475 642
INFORMACJA DLA RODZICÓW

DYŻURY  dostępności nauczycieli Zespołu Szkół w roku szkolnym 2023/2024:
               -  Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia ( tutaj )

                 -  Centrum Kształcenia Zawodowego ( tutaj )

                 -  Wychowawcy internatu ( tutaj )

Organizacja roku szkolnego 2023/2024:

I semestr nauki:
     - Klasy maturalne Vb TL i Vc TH: 4 września – 15 grudnia 2023r.
     - Klasy I – IV wszystkich typów szkół i LO dla dorosłych 4 września 2023r. – 26 stycznia 2024r.
     - Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.

II semestr nauki:
     - Klasy maturalne Vb TL, Vc TH: 18 grudnia 2023r. – 26 kwietnia 2024r.
     - Klasy I – IV wszystkich typów szkół i LO dla dorosłych: 29 stycznia 2024r. – 21 czerwca 2024r.
     - Ferie zimowe: 12 - 25 lutego 2024r.
     - Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca - 2 kwietnia 2024r.

Terminy posiedzeń Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2023/2024:

     13 września 2023r. - uchwalenie planu pracy ZS
     13 grudnia 2023r. - rada klasyfikacyjna klas maturalnych Vb TL, Vc TH
     24 stycznia 2024r. - rada klasyfikacyjna klas I - IV wszystkich typów szkół i LO dla dorosłych
     7 lutego 2024r. - rada analityczna
     19 kwietnia 2024r. - rada klasyfikacyjna klas maturalnych Vb TL, Vc TH
     14 czerwca 2024r. - rada klasyfikacyjna klas I - IV wszystkich typów szkół oraz LO dla dorosłych
     26 czerwca 2024r. - rada analityczna
     30 sierpnia 2024r. - klasyfikacja po ewentualnych egzaminach poprawkowych, rada rozpoczynająca rok szkolny 2024/2025

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024:

     9 i 10 stycznia 2024r. (egzaminy zawodowe) - bez odpracowania
     2 maja 2024r. (czwartek) - odpracowywany w sobotę 23 września 2023r.
     7, 8, 9 maja 2024r. (egzaminy maturalne) - bez odpracowania
     31 maja 2024r. (piątek) - odpracowywany w sobotę 16 marca 2024r.
     3, 4 czerwca 2024r. (egzaminy zawodowe) - bez odpracowania


Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024:


21 września 2023r.:
- spotkanie rodziców klas I branżowej szkoły I stopnia z kierownikiem szkolenia praktycznego - prawa i obowiązki młodocianego pracownika,
- wybór Klasowych Rad Rodziców,
16 listopada 2023r. - „Drzwi otwarte”:
- warsztaty dla rodziców,
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych w klasach maturalnych
14 grudnia 2023r. - wywiadówka dla klas maturalnych Vb TL, Vc TH
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych w pozostałych klasach
25 stycznia 2024r.
- wywiadówka
21 marca 2024r. - „Drzwi otwarte”:
- warsztaty dla rodziców,
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach maturalnych Vb TL, Vc TH.
16 maja 2024r.
- Półwywiadówka - klasy I - IV wszystkich typów szkół,
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
ELEKTRONICZNY DZIENNIK LEKCYJNY - kliknij tutaj


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja