mapa witryny   Edycja XVIII - 2023/2024

Harmonogram   Klasyfikacja Ligi   Rezultaty konkursów   Nagrodzone prace  


     Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie zaprasza do wzięcia udziału w siedemnastej edycji konkursów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Celami organizowanej LIGI są:

 • stworzenie młodzieży możliwości prezentacji własnych umiejętności w rywalizacji z rówieśnikami,
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
 • umożliwienie młodzieży wykazania swej wrażliwości estetycznej oraz inwencji twórczej,
 • stworzenie uczniom możliwości publikacji prac na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI
 1. Do udziału w MIĘDZYSZKOLNEJ LIDZE zgłaszają swój akces uczniowie poprzez dyrekcję szkoły podstawowej lub nauczyciela odpowiedzialnego (pedagog szkolny, nauczyciel biblioteki, wychowawca świetlicy).
 2. Udział w Lidze jest dobrowolny.
 3. W rywalizacji LIGI można wziąć udział w całym cyklu konkursów lub w pojedynczych - dowolnie wybranych z harmonogramu.
 4. Regulaminy poszczególnych konkursów będą przesyłane do każdej szkoły podstawowej, które zgłosi swój udział w Lidze.
 5. Punktacja szkół podstawowych w MIĘDZYSZKOLNEJ LIDZE:
 6. a) zgłoszenie przystąpienia szkoły podstawowej do udziału we wszystkich konkursach MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI w terminie do 31 października 2023r.5 punktów, (zgłoszenia w formie pisemnej dokonuje dyrekcja szkoły podstawowej lub nauczyciel prowadzący na adres: Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina),
  b) za zakwalifikowanie każdego ucznia do finału - po 1 punkcie,
  c) za zajęcie przez ucznia I miejsca w finale – 4 punkty,
  d) za zajęcie przez ucznia II miejsca w finale – 3 punkty,
  e) za zajęcie przez ucznia III miejsca w finale – 2 punkty,
  f) za udział szkoły podstawowej we wszystkich finałach konkursów LIGI – 10 punktów.
 7. Wyniki rywalizacji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI będą na bieżąco ogłaszane na internetowej stronie Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki (www.zsmosina.powiat.poznan.pl).
 8. Szkoła podstawowa, która osiągnie największą liczbę punktów uzyska tytuł LIDERA LIGI.
 9. Uczniowie, których prace zakwalifikują się do finału zostaną zaproszeni wraz z opiekunami do udziału w drugim etapie konkursu, który każdorazowo będzie odbywał się w budynkach Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2.
 10. Uczniowie, którzy zajmą w finale miejsca od I do III zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
 11. Nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursach MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI otrzymają od organizatorów stosowne zaświadczenia.
 12. Nagrodzone prace uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki.Harmonogram   Klasyfikacja Ligi   Rezultaty konkursów   Nagrodzone prace  
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja