ZS Mosina       zs mosina


 • Wydarzenia w roku szkolnym

  Rok szkolny 2023/2024
  w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

 • Technik logistyk

  Technikum
  technik logistyk

 • Technik hotelarstwa

  Technikum
  technik hotelarstwa

 • Branżowa szkoła 1 stopnia

  Branżowa Szkoła I Stopnia
  klasy wielozawodowe

AKTUALNE KONKURSY

Za kulisami teatru
Przyroda - Człowiek
Większy kawałek świata
Logistycy w Budapeszcie
Tak też można na wf-ie
Hotelarze we Wrocławiu
Liga Międzyszkolna
Wycieczka do Gdyni – 2b TH
Spotkanie w Trebnitz. Edukacja zawodowa bez granic.
Konferencja hotelarzy
Nakrętki dla Patryka
Aktualności w bieżącym roku szkolnym,
kliknij baner poniżej.
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym

ZS Mosina       Zespół Szkół im Adama Wodziczki w Mosinie to szkoła z 50-cio letnią tradycją. Oferta kształcenia dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań uczniów gimnazjum oraz zmieniających się warunków rynku pracy i wymagań rekrutacyjnych na studia wyższe. Z myślą o naszych uczniach stale zmieniamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, w czasie których mogą rozwijać własne pasje i jednocześnie przygotowywać się do podjęcia edukacji lub pracy zawodowej.
       Zespół Szkół systematycznie unowocześnia bazę dydaktyczną. Wiele zajęć z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywa się w nowoczesnych pracowniach informatycznych. Do dyspozycji młodzieży jest także Multimedialne Centrum Informacyjne połączone z biblioteką i czytelnią. Dbamy o rozwój infrastruktury i zaplecza sportowego. W szkole znajdują się sala gimnastyczna oraz wielofunkcyjne boiska sportowe.
       Nasi uczniowie godnie reprezentują szkołę w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, projektach, dzięki którym poszerzają swoją ZS Mosinawiedzę i umiejętności. Uczniowie mogą korzystać z profesjonalnej pomocy pedagoga szkolnego, porad doradcy zawodowego oraz pielęgniarki.
       Zespół Szkół zapewnia solidne wykształcenie, bezpieczeństwo, indywidualne podejście do każdego ucznia, który jest traktowany z szacunkiem i wyrozumiałością. Uczniowie spotykają się z przychylnością i życzliwością ze strony dyrekcji, nauczycieli, pracowników i rówieśników. Cenimy sobie wszelkie przejawy samorządności i aktywności ze strony młodzieży, która może się czuć współodpowiedzialna za pracę Zespołu Szkół. Cechą naszej szkoły jest przewidywalność i kierowanie się zdrowym rozsądkiem.
Uczniowie wyróżniający się w nauce mogą skorzystać ze stypendium Rady Powiatu i stypendium Prezesa Rady Ministrów, a na absolwentów, studentów dziennych studiów czeka stypendium im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków.
ZS Mosina       Lokalizacja Zespołu Szkół jest wyjątkowo dogodna – przy linii kolejowej Poznań – Wrocław, na trasie linii PKS i MPK. Dysponujemy również świetlicą i internatem ze stołówką, oferującą domowe posiłki.
       Praktyki uczniów szkół zawodowych odbywają się w dobrze prosperujących zakładach pracy i przedsiębiorstwach, które stwarzają naszym uczniom doskonałe warunki zdobywania doświadczeń zawodowych.
       Nauka, bezpieczeństwo, spokój i opieka – to wartości, które respektujemy w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Mosina Zespół Szkół
im. Adama Wodziczki
ul. Topolowa 2
62-050 Mosina

Wirtualny spacer po budynku Zespołu Szkół
KONTAKT:
tel. szkoła:
618 132 922
tel. internat:
618 132 734
e-mail:
sekretariat@zs-mosina.pl

Wirtualny spacer po internacie Zespołu Szkół
Dojazd
Mapa Google


Mosina
Mosina
Mosina
Profil naszego Zespołu Szkół na Facebook
Profil naszego Zespołu Szkół na Instagram
Profil naszego Zespołu Szkół na youtube
Mosina
Mosina
Mosina
Mosina
Szkolny ogródek meteorologiczny u Wodziczki
Mosina
Mosina
Mosina
Wejście do serwisu Międzyszkolnej LIGI, której organizatorem jest Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
Mosina - Szlachetna Paczka
Mosina
Powiat Poznański
Gmina Mosina - www.mosina.pl
Prosto z powiatu poznańskiego - Powiatowa 17
Mosina
Rzecznik Praw Obywatelskich Mosina - Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Adama WodziczkiZespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: sekretariat@zs-mosina.plWitrynę redaguje: Paweł Zawieja