mapa witryny   
logo MosinaFUNDACJA STYPENDIALNA
im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków


fundacja

Założenie Fundacji:

Profesor jako syn ziemi mosińskiej, ukończył Gimnazjum Koedukacyjne w Mosinie, znajdujące się wówczas w Pałacu na Budzyniu. Następnie naukę kontynuował w poznańskim „Marcinku”.
Po latach uznaję, że wpojony mi w domu i w Mosińskim Gimnazjum szacunek do pracy organicznej zaowocował osiągnięciami zawodowymi i najwyższymi zaszczytami w kraju i za granicą, o których jako młody, niezamożny chłopak nie miałbym odwagi nawet marzyć.
Przeto pragnę okazać wdzięczność Mosinie i dać szansę studiowania następnemu młodemu Koledze lub Koleżance, którzy chcieliby zgłębiać tajniki wiedzy, ale może ich na to materialnie nie będzie stać. Pragnę, by podczas studiów stypendysta nie musiał zarabiać na życie, by swój talent i drogocenny czas przeznaczył na kształcenie się.
Dlatego wspólnie z żoną Hanną ufundowaliśmy akademickie stypendium dla osoby na pięć lat studiów, w nadziei że stanie się ono zalążkiem funduszu stypendialnego również dla innych abiturientów - Mosiniaków. W ten symboliczny sposób pragniemy spłacić dług Rzeczpospolitej Mosińskiej.
W ten oto sposób powstała FUNDACJA STYPENDIALNA im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków. Pierwsze stypendium ufundowane przez fundację zostało wręczone 1 października 2002 roku. Do dziś opieką stypendialną zostało objętych siedem osób.
Celem Fundacji jest ustanawianie i przyznawanie stypendium dla bardzo uzdolnionych abiturientów publicznych Liceów Ogólnokształcących oraz Techników, zamieszkałych co najmniej 5 lat na terenie Gminy Mosina, ze średnią oceną maturalną powyżej dobrej, którzy wywodzą się z niezamożnych rodzin – na sfinansowanie dziennych studiów akademickich w uczelniach państwowych.
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja