Erasmus +

Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie

      3 czerwca 2019r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019. Z przyjemnością pragniemy poinformować, że wśród zatwierdzonych wniosków znalazł się projekt: „ Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w okresie od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2022 i obejmie łącznie grupę 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk z klasy II i III oraz czterech opiekunów, którzy będą towarzyszyć młodzieży w zagranicznych praktykach. Głównymi celami projektu są: wzrost kompetencji zawodowych, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych, zdobycie nowych umiejętności interpersonalnych, społecznych, kulturowych i osobistych. Wyżej wymienione cele zostaną zrealizowane w ramach czterotygodniowych praktyk zawodowych w europejskich hotelach i przedsiębiorstwach logistycznych. W pierwszym roku trwania projektu uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności w Rimini we Włoszech, a w drugim roku odwiedzą Malagę w Hiszpanii.
      Tak przygotowane i zorganizowane praktyki zawodowe przez naszych zagranicznych partnerów nie tylko przygotują uczniów do pracy zawodowej, ale także otworzą ich na nowe kultury, umożliwiając rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie przez uczestników dwóch certyfikatów: EUROPASS- MOBILNOŚĆ i ECVET, które podniosą ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy. Dodatkowo uczniowie zdobędą nowe umiejętności społeczne istotne w życiu zawodowym i osobistym.
      Przed nauczycielami Zespołu Szkół i uczniami, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, czeka dużo pracy w celu zorganizowania wyjazdu na praktyki i przygotowania młodzieży do efektywnego udziału w mobilności.
      W pierwszej kolejności w oparciu o treści Podstawy Programowej uczniowie zostaną merytorycznie przygotowani do odbywania praktyk zawodowych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie kwalifikacji w zawodzie.
      Jednocześnie zaproponujemy uczniom kilkuetapowe przygotowanie językowe poprzez: samodzielną naukę z zastosowaniem programów komputerowych, zorganizowane zajęcia z angielskiego ogólnego i zawodowego, kurs języka hiszpańskiego i włoskiego przeprowadzony w Polsce oraz przez partnerów projektu w Maladze i Rimini.
      W ramach lekcji geografii , wiedzy o społeczeństwie i godzin z wychowawcą młodzież zdobędzie informacje na temat położenia geograficznego Hiszpanii i Włoch, sytuacji politycznej, ekonomicznej i gospodarczej tych państw. Poznają ich zwyczaje i obyczaje, wielokulturowość, tradycję oraz normy zachowania.
      Zdajemy sobie sprawę z tego, że cztery tygodnie rozłąki z domem to dla naszych uczniów może być przyczyną stresu, niepokoju i lęku, dlatego stażyści zostaną objęci wsparciem pedagogiczno – psychologicznym. Pedagog i doradca zawodowy opracują i przeprowadzą cykl zajęć poświęconych radzeniu sobie ze stresem w nowej sytuacji, przezwyciężaniu stresu związanego z rozłąką z rodziną i pracą w obcym środowisku. Poznają podstawowe przepisy prawa obowiązujące w Hiszpanii i Włoszech. Kierownik szkolenia praktycznego zaznajomi uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku hotelarza i logistyka.
      Jak widać przed nami ogrom pracy związanej z organizowaniem staży i przygotowaniem uczniów technikum do udziału w zagranicznych praktykach. Jednocześnie mamy nadzieję, że podjęty trud zaowocuje tym, iż uczniowie profesjonalnie i bezpiecznie odbędą zagraniczne praktyki, podczas których zdobędą nowe doświadczenia zawodowe i życiowe. Zależy nam na tym, żeby czas spędzony we Włoszech i Hiszpanii był dla nich nie tylko czasem intensywnej nauki zawodu, ale także okazją do przeżycia niezapomnianych chwil.
Koordynatorki projektu:
Marzena Adamczak, Anna Sawińska


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja